Obec VAL

DSO Region Novoměstsko

DSO Region Novoměstsko (www.novomestskonadmetuji.cz)


Území Regionu Novoměstsko bylo již v předhistorické době osídleno a vedla jím řada významných stezek do Pobaltí, což významně ovlivnilo budoucnost jeho obcí v jejich blízkosti. Mytologicky jsou obce často svázány svými nádhernými pověstmi a pohádkami, ovlivněnými blízkostí Kačenčiných (Orlických) hor, ale i drsnými historickými událostmi vojenskými z roku 1866 z konfliktu prusko-rakouského. Obce Regionu Novoměstsko jsou si vědomy potenciálu tohoto místa skýtajícího řadu pracovních příležitostí, přírodních krás, ale také místa položeného v geografickém prostoru, jenž je východiskem do Orlických hor, vyzdobeným mnoha památkami, jak lidovými, sakrálními, tak i komplexem staveb typu renesanční perly, Nového Města nad Metují.

O vstupu obce Val zastupitelstvo obce rozhodlo dne 25.2.2009 a následně Výbor DSO přijal Val jako 30. členskou obec svazku.